08.04.2022. godine u prostorijama Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, održan je iftar Fondacije Mulalić. Ovom prilikom, prisutni su upoznati sa radom Fondacije u cilju poticanja razgovora o budućim saradnjama na putu općeg dobra za naše društvo i domovinu.