U periodu od 24. do 26. juna 2022. godine, organizovan je projekat Kamp za mlade polaznike Kursa islama. U projektu je učestvovalo ukupno 40 učesnika, po 2 učesnika iz 20 gradova. Program Kampa bio je edukativno – zabavno – rekreativnog karaktera uz dva predavanja i dvije radionice pod nazivom “Omladinski aktivizam i liderstvo” i “Kako biti uspješan”.
Predavači su bili: Muftija sarajevski dr. Nedžad Grabus, Rifat Fetić i Miralem Babajić. Učesnici su većinu vremena proveli u druženju obilazeći najvažnije turističke destinacije u Sarajevu, a boravili su u omladinskom centru CLPU u Nedžarićima.