11.05.2022. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju između Fondacije Mulalić i Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Memorandum je potpisan u cilju povećanja i jačanja međusobne saradnje na poljima edukacije i realizacije projekata od šireg društvenog značaja.