SOA_Poziv_3_final

Danas je u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu sa započela radom Sarajevska otvorena akademija. Riječ je o neformalnoj integralnoj obrazvnoj platformi baziranoj na interdisciplinarnom i holističkom pristupu. Organizatori programa su  Centar za napredne studije i Fondacija Mulalić. Između brojnih prijavljenih aplikanata, odabrano je dvadeset pet istaknutih, studenata sa različitih univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Zenici.

U ime organizatora, program je otvorio  dr. Mirza Sarajkić, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i voditelj projekta. U svom obraćanju dr. Sarajkić se zahvalio polaznicima na odabiru programa, te predstavio program i ciljeve akademije. Istaknuto je da živimo u krajnje fluidnom i otvorenom društvu koje zahtijeva neprestano proširivanje saznanja o kompleksnoj geografiji savremenog svijeta. Otvorenost ka novim znanjima te interakcija sa različitim kulturalnim i akademskim iskustvima, nema alternativu. Stoga je cilj Sarajevske otvorene akademije da okupi mlade intelektualce, profesore i istraživače, te da im bude platforma da dalje usavršavanje i akademski razvoj, a radi dobrobiti svih nas – zaključio je dr. Sarajkić.

Nastava će se izvoditi tokom dva semestra kroz modularna i monotematska predavanja, posjete muzejima, pozorištu, kao i naučnu ekskurzija o srednjovjekovnom i osmanskom naslijeđu BiH koja je planirana za mjesec august.

Prvo predavanje je održao dr. Hamza Karčić na temu Akteri u međunarodnim odnosima.

 

Način prijavljivanja

 

Pravo prijavljivanja imaju studenti koji su u oktobru 2021. godine upisali I ciklus studija (BA), apsolventi ili studenti II ciklusa studija (MA), starosti do 27 godina svih univerziteta u Sarajevu.

Broj polaznika je ograničen na maksimalno dvadeset i pet (25). Selekcija kandidata će biti izvršena na osnovu prijave te, po potrebi, intervjua sa kandidatima koji prođu prvi krug selekcije.

Kandidati koji budu odabrani dužni su da dostave Potvrdu o studiju i Uvjerenje o prosjeku ocjena ili fotokopiju stranica indeksa koje sadrže ocjene na predmetima i ovjereni poslednji semestar, pisma preporuke i druge dokumente koji dokazuju informacije date putem prijavnog obrasca.

 

ONLINE PRIJAVNI OBRAZAC

Popuniti najkasnije do srijede 4. maja 2022. godine.